08:00Cizgi filmi
10:00 Əbədi sevgi
11:00Kiçik gəlin
12:00Sonsuzluğu dərk edən insan
14:00İllər sonra
15:00Shaker+
16:00Ata ocağı
17:00Əbədi sevgi
17:30Kiçik gəlin
18:00Bənzərsiz gözəl
19:00Böyük şoumen
21:00İllər sonra
22:00İmtahan
23:00Sakit okean sərhəddi 2-Üsyan
00:30Evin olsun
01:30İncə şarm
07:10Ata ocağı
07:55Xəzər səhər
09:50Hər şey daxil
12:00Anamın yeməyindən yoxdur
13:00Xəbərlər
13:25Həkim işi
15:00Xəbərlər
15:25Səni axtarıram
17:00Xəbərlər
17:15Səni axtarıram
18:00İmtahan
19:005 də 5
21:00Xəzər xəbər
21:55Ata ocağı
23:00Futbol saatı
Dalga TV © 2017